Algemene voorwaarden

Er wordt op geheel vrijwillige basis aan de lessen deelgenomen. Krav Maga International is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor eventuele ongevallen en/of blessures.
Krav Maga international  kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies en/of beschadiging en/of diefstal van kleding en/of persoonlijke bezittingen.
Betalingsvoorwaarden:
 a)    Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de afgesloten contractperiode 1 maand. Hierna wordt het een maandelijks abonnement, met 1 maand opzegtermijn.
b)    Betalingen van het lesgeld dienen vooraf betaald te worden. In geval van
     minderjarigheid geldt voor zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger ten aanzien van
     deze betaling een hoofdelijke aansprakelijkheid.
c)    Minimale lidmaatschapsduur is 1 maand, deze dienen vooruit te worden voldaan. Lesgeld kan contant worden betaald, of worden overgemaakt op rabobank rekeningnummer IBAN  NL25BUNQ2290973939 ten name van w.j. romp
Het inschrijfgeld dient per bank te worden voldaan.
 Na deze  maand kan het lidmaatschap weer voor 1 maand verlengd worden.
d)    Bij tussentijdse opzegging vindt er geen restitutie van lesgeld plaats.
Tijdelijke onderbreking van de activiteiten door ziekte, verzuim of vakanties die leiden tot het niet kunnen volgen van meerdere lessen, worden door Krav Maga Eindhoven op grond van een verzoek vooraf beoordeeld. 
Alleen middels een ingevuld uitschrijfformulier kan het abonnement worden stopgezet met inachtneming van een uitschrijftermijn van minimaal 31 dagen voor het aflopen van het abonnement. Een uitschrijfformulier is verkrijgbaar bij de trainer van Krav Maga International.
Afgesloten abonnementen kunnen in de abonnementsperiode tussentijds alleen naar boven worden bijgesteld. 
Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en dus niet overdraagbaar.
Deelnemer/ster is verplichting het belang van Krav Maga International en zijn/haar eigen belang de gezondheidstoestand waarin hij/zij verkeerd vooraf en tijdens het aangaan van deze overeenkomst te melden.
Krav Maga International kan deze activiteitenovereenkomst beëindigen zonder opgaaf van redenen.
Alle kosten verbonden aan het innen van achterstallige lesgelden, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van de desbetreffende deelnemer/ster of diens wettelijke vertegenwoordiger. Krav Maga International heeft het recht de voorwaarden en de lesgelden tussentijds te wijzigen. Hiervan wordt de deelnemer/ster zowel middels e-mail als mondeling tijdens de lessen op de hoogte gebracht.
Krav Maga dient uitsluitend als vorm van zelfverdediging en kan daarom uitsluitend worden toegepast in extreme situaties.   
Krav Maga International – tel: 06-14895184
www.kravmagainternational.nl – info@kravmagainternational.nl